Wikijunior:中美洲

墨西哥和南美洲之间的区域称为中美洲。需要注意的是,中美洲并非一个大洲,只是一个地理区域

中美洲及其在世界的位置

中美洲包含了伯利兹、哥斯达黎加、萨尔瓦多、尼加拉瓜、危地马拉、洪都拉斯、巴拿马七个国家。除伯利兹官方语言为英语外,这些国家都说西班牙语。中美洲因其悠久的历史、独特的文化而名扬世界。

危地马拉的玛雅金字塔

此项目将包括的条目有

编辑
  1. 伯利兹
  2. 危地马拉
  3. 尼加拉瓜
  4. 萨尔瓦多
  5. 洪都拉斯
  6. 哥斯达黎加
  7. 巴拿马


 
维基百科中的相关条目: