hello,I'm Chinese.我是新的维基人。编辑

我是USWCAX成员

学历:中学

爱好学科:物理,地理

大号:User:CGH666

 

  

用户巴别信息
zh-N 中文是这位用户的母语
lzh-3 此君工於文言也。
cdo-2 Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì nèng-lĭk dṳ̆ng-dēng.
茲隻用戶讀寫閩東語其能力中等
en-3 This user has advanced knowledge of English.
用户(按语言)