Unicode/字符参考/10000-10FFF

Unicode字符参考
BMP
基本多文種平面
SMP
多文種補充平面
SIP
表意文字補充平面
TIP
表意文字第三平面
SSP
特別用途補充平面
PUA
私人使用區
0000–0FFF 10000–10FFF 20000–20FFF 30000–30FFF E0000–E0FFF F0000–F0FFF 100000–100FFF
1000–1FFF 11000–11FFF 21000–21FFF 31000–31FFF E1000–E1FFF F1000–F1FFF 101000–101FFF
2000–2FFF 12000–12FFF 22000–22FFF 32000–32FFF E2000–E2FFF F2000–F2FFF 102000–102FFF
3000–3FFF 13000–13FFF 23000–23FFF 33000–33FFF E3000–E3FFF F3000–F3FFF 103000–103FFF
4000–4FFF 14000–14FFF 24000–24FFF 34000–34FFF E4000–E4FFF F4000–F4FFF 104000–104FFF
5000–5FFF 15000–15FFF 25000–25FFF 35000–35FFF E5000–E5FFF F5000–F5FFF 105000–105FFF
6000–6FFF 16000–16FFF 26000–26FFF 36000–36FFF E6000–E6FFF F6000–F6FFF 106000–106FFF
7000–7FFF 17000–17FFF 27000–27FFF 37000–37FFF E7000–E7FFF F7000–F7FFF 107000–107FFF
8000–8FFF 18000–18FFF 28000–28FFF 38000–38FFF E8000–E8FFF F8000–F8FFF 108000–108FFF
9000–9FFF 19000–19FFF 29000–29FFF 39000–39FFF E9000–E9FFF F9000–F9FFF 109000–109FFF
A000–AFFF 1A000–1AFFF 2A000–2AFFF 3A000–3AFFF EA000–EAFFF FA000–FAFFF 10A000–10AFFF
B000–BFFF 1B000–1BFFF 2B000–2BFFF 3B000–3BFFF EB000–EBFFF FB000–FBFFF 10B000–10BFFF
C000–CFFF 1C000–1CFFF 2C000–2CFFF 3C000–3CFFF EC000–ECFFF FC000–FCFFF 10C000–10CFFF
D000–DFFF 1D000–1DFFF 2D000–2DFFF 3D000–3DFFF ED000–EDFFF FD000–FDFFF 10D000–10DFFF
E000–EFFF 1E000–1EFFF 2E000–2EFFF 3E000–3EFFF EE000–EEFFF FE000–FEFFF 10E000–10EFFF
F000–FFFF 1F000–1FFFF 2F000–2FFFF 3F000–3FFFF EF000–EFFFF FF000–FFFFF 10F000–10FFFF
版本:
Unicode 1.0 Unicode 1.0.1 Unicode 1.1 Unicode 2.0
Unicode 2.1 Unicode 3.0 Unicode 3.1 Unicode 3.2
Unicode 4.0 Unicode 4.1 Unicode 5.0 Unicode 5.1
Unicode 5.2 Unicode 6.0 Unicode 6.1 Unicode 6.2
Unicode 6.3 Unicode 7.0 Unicode 8.0 Unicode 9.0
Unicode 10.0 Unicode 11.0 Unicode 12.0 Unicode 12.1
Unicode 13.0 Unicode 14.0 Unicode 15.0 Unicode 15.1
私人使用 代理 保留区 非字符

注意:Unicode字符的顯示將取決於網路瀏覽器對字符的支持度以及系統上安裝的字體。


线形文字B音节文字
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1000x 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋   𐀍 𐀎 𐀏
1001x 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟
1002x 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦   𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯
1003x 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺   𐀼 𐀽   𐀿
1004x 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍    
1005x 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝    
1006x                                
1007x                                
线形文字B表意文字
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1008x 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏
1009x 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟
100Ax 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯
100Bx 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿
100Cx 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏
100Dx 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟
100Ex 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯
100Fx 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺          
爱琴海数字
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1010x 𐄀 𐄁 𐄂         𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏
1011x 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟
1012x 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯
1013x 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳       𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿
Ancient Greek Numbers
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1014x 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏
1015x 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟
1016x 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯
1017x 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿
1018x 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎  
Ancient Symbols
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1019x 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛        
101Ax 𐆠                              
101Bx                                
101Cx                                
Phaistos Disc
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
101Dx 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟
101Ex 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯
101Fx 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽    
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1020x                                
1021x                                
1022x                                
1023x                                
1024x                                
1025x                                
1026x                                
1027x                                
Lycian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1028x 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏
1029x 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜      
Carian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
102Ax 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯
102Bx 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿
102Cx 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏
102Dx 𐋐                              
Coptic Epact Numbers
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
102Ex 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯
102Fx 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻        
Old Italic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1030x 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏
1031x 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟
1032x 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣                   𐌭 𐌮 𐌯
Gothic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1033x 𐌰 𐌱 𐌲 𐌳 𐌴 𐌵 𐌶 𐌷 𐌸 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 𐌾 𐌿
1034x 𐍀 𐍁 𐍂 𐍃 𐍄 𐍅 𐍆 𐍇 𐍈 𐍉 𐍊          
Old Permic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1035x 𐍐 𐍑 𐍒 𐍓 𐍔 𐍕 𐍖 𐍗 𐍘 𐍙 𐍚 𐍛 𐍜 𐍝 𐍞 𐍟
1036x 𐍠 𐍡 𐍢 𐍣 𐍤 𐍥 𐍦 𐍧 𐍨 𐍩 𐍪 𐍫 𐍬 𐍭 𐍮 𐍯
1037x 𐍰 𐍱 𐍲 𐍳 𐍴 𐍵 𐍶 𐍷 𐍸 𐍹 𐍺          
Ugaritic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1038x 𐎀 𐎁 𐎂 𐎃 𐎄 𐎅 𐎆 𐎇 𐎈 𐎉 𐎊 𐎋 𐎌 𐎍 𐎎 𐎏
1039x 𐎐 𐎑 𐎒 𐎓 𐎔 𐎕 𐎖 𐎗 𐎘 𐎙 𐎚 𐎛 𐎜 𐎝   𐎟
Old Persian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
103Ax 𐎠 𐎡 𐎢 𐎣 𐎤 𐎥 𐎦 𐎧 𐎨 𐎩 𐎪 𐎫 𐎬 𐎭 𐎮 𐎯
103Bx 𐎰 𐎱 𐎲 𐎳 𐎴 𐎵 𐎶 𐎷 𐎸 𐎹 𐎺 𐎻 𐎼 𐎽 𐎾 𐎿
103Cx 𐏀 𐏁 𐏂 𐏃         𐏈 𐏉 𐏊 𐏋 𐏌 𐏍 𐏎 𐏏
103Dx 𐏐 𐏑 𐏒 𐏓 𐏔 𐏕                    
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
103Ex                                
103Fx                                
Deseret
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1040x 𐐀 𐐁 𐐂 𐐃 𐐄 𐐅 𐐆 𐐇 𐐈 𐐉 𐐊 𐐋 𐐌 𐐍 𐐎 𐐏
1041x 𐐐 𐐑 𐐒 𐐓 𐐔 𐐕 𐐖 𐐗 𐐘 𐐙 𐐚 𐐛 𐐜 𐐝 𐐞 𐐟
1042x 𐐠 𐐡 𐐢 𐐣 𐐤 𐐥 𐐦 𐐧 𐐨 𐐩 𐐪 𐐫 𐐬 𐐭 𐐮 𐐯
1043x 𐐰 𐐱 𐐲 𐐳 𐐴 𐐵 𐐶 𐐷 𐐸 𐐹 𐐺 𐐻 𐐼 𐐽 𐐾 𐐿
1044x 𐑀 𐑁 𐑂 𐑃 𐑄 𐑅 𐑆 𐑇 𐑈 𐑉 𐑊 𐑋 𐑌 𐑍 𐑎 𐑏
Shavian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1045x 𐑐 𐑑 𐑒 𐑓 𐑔 𐑕 𐑖 𐑗 𐑘 𐑙 𐑚 𐑛 𐑜 𐑝 𐑞 𐑟
1046x 𐑠 𐑡 𐑢 𐑣 𐑤 𐑥 𐑦 𐑧 𐑨 𐑩 𐑪 𐑫 𐑬 𐑭 𐑮 𐑯
1047x 𐑰 𐑱 𐑲 𐑳 𐑴 𐑵 𐑶 𐑷 𐑸 𐑹 𐑺 𐑻 𐑼 𐑽 𐑾 𐑿
Osmanya
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1048x 𐒀 𐒁 𐒂 𐒃 𐒄 𐒅 𐒆 𐒇 𐒈 𐒉 𐒊 𐒋 𐒌 𐒍 𐒎 𐒏
1049x 𐒐 𐒑 𐒒 𐒓 𐒔 𐒕 𐒖 𐒗 𐒘 𐒙 𐒚 𐒛 𐒜 𐒝    
104Ax 𐒠 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩            
Osage
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
104Bx 𐒰 𐒱 𐒲 𐒳 𐒴 𐒵 𐒶 𐒷 𐒸 𐒹 𐒺 𐒻 𐒼 𐒽 𐒾 𐒿
104Cx 𐓀 𐓁 𐓂 𐓃 𐓄 𐓅 𐓆 𐓇 𐓈 𐓉 𐓊 𐓋 𐓌 𐓍 𐓎 𐓏
104Dx 𐓐 𐓑 𐓒 𐓓         𐓘 𐓙 𐓚 𐓛 𐓜 𐓝 𐓞 𐓟
104Ex 𐓠 𐓡 𐓢 𐓣 𐓤 𐓥 𐓦 𐓧 𐓨 𐓩 𐓪 𐓫 𐓬 𐓭 𐓮 𐓯
104Fx 𐓰 𐓱 𐓲 𐓳 𐓴 𐓵 𐓶 𐓷 𐓸 𐓹 𐓺 𐓻        
Elbasan
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1050x 𐔀 𐔁 𐔂 𐔃 𐔄 𐔅 𐔆 𐔇 𐔈 𐔉 𐔊 𐔋 𐔌 𐔍 𐔎 𐔏
1051x 𐔐 𐔑 𐔒 𐔓 𐔔 𐔕 𐔖 𐔗 𐔘 𐔙 𐔚 𐔛 𐔜 𐔝 𐔞 𐔟
1052x 𐔠 𐔡 𐔢 𐔣 𐔤 𐔥 𐔦 𐔧                
Caucasian Albanian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1053x 𐔰 𐔱 𐔲 𐔳 𐔴 𐔵 𐔶 𐔷 𐔸 𐔹 𐔺 𐔻 𐔼 𐔽 𐔾 𐔿
1054x 𐕀 𐕁 𐕂 𐕃 𐕄 𐕅 𐕆 𐕇 𐕈 𐕉 𐕊 𐕋 𐕌 𐕍 𐕎 𐕏
1055x 𐕐 𐕑 𐕒 𐕓 𐕔 𐕕 𐕖 𐕗 𐕘 𐕙 𐕚 𐕛 𐕜 𐕝 𐕞 𐕟
1056x 𐕠 𐕡 𐕢 𐕣                       𐕯
维斯库奇文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1057x 𐕰 𐕱 𐕲 𐕳 𐕴 𐕵 𐕶 𐕷 𐕸 𐕹 𐕺   𐕼 𐕽 𐕾 𐕿
1058x 𐖀 𐖁 𐖂 𐖃 𐖄 𐖅 𐖆 𐖇 𐖈 𐖉 𐖊   𐖌 𐖍 𐖎 𐖏
1059x 𐖐 𐖑 𐖒   𐖔 𐖕   𐖗 𐖘 𐖙 𐖚 𐖛 𐖜 𐖝 𐖞 𐖟
105Ax 𐖠 𐖡   𐖣 𐖤 𐖥 𐖦 𐖧 𐖨 𐖩 𐖪 𐖫 𐖬 𐖭 𐖮 𐖯
105Bx 𐖰 𐖱   𐖳 𐖴 𐖵 𐖶 𐖷 𐖸 𐖹   𐖻 𐖼      
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
105Cx                                
105Dx                                
105Ex                                
105Fx                                
Linear A
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1060x 𐘀 𐘁 𐘂 𐘃 𐘄 𐘅 𐘆 𐘇 𐘈 𐘉 𐘊 𐘋 𐘌 𐘍 𐘎 𐘏
1061x 𐘐 𐘑 𐘒 𐘓 𐘔 𐘕 𐘖 𐘗 𐘘 𐘙 𐘚 𐘛 𐘜 𐘝 𐘞 𐘟
1062x 𐘠 𐘡 𐘢 𐘣 𐘤 𐘥 𐘦 𐘧 𐘨 𐘩 𐘪 𐘫 𐘬 𐘭 𐘮 𐘯
1063x 𐘰 𐘱 𐘲 𐘳 𐘴 𐘵 𐘶 𐘷 𐘸 𐘹 𐘺 𐘻 𐘼 𐘽 𐘾 𐘿
1064x 𐙀 𐙁 𐙂 𐙃 𐙄 𐙅 𐙆 𐙇 𐙈 𐙉 𐙊 𐙋 𐙌 𐙍 𐙎 𐙏
1065x 𐙐 𐙑 𐙒 𐙓 𐙔 𐙕 𐙖 𐙗 𐙘 𐙙 𐙚 𐙛 𐙜 𐙝 𐙞 𐙟
1066x 𐙠 𐙡 𐙢 𐙣 𐙤 𐙥 𐙦 𐙧 𐙨 𐙩 𐙪 𐙫 𐙬 𐙭 𐙮 𐙯
1067x 𐙰 𐙱 𐙲 𐙳 𐙴 𐙵 𐙶 𐙷 𐙸 𐙹 𐙺 𐙻 𐙼 𐙽 𐙾 𐙿
1068x 𐚀 𐚁 𐚂 𐚃 𐚄 𐚅 𐚆 𐚇 𐚈 𐚉 𐚊 𐚋 𐚌 𐚍 𐚎 𐚏
1069x 𐚐 𐚑 𐚒 𐚓 𐚔 𐚕 𐚖 𐚗 𐚘 𐚙 𐚚 𐚛 𐚜 𐚝 𐚞 𐚟
106Ax 𐚠 𐚡 𐚢 𐚣 𐚤 𐚥 𐚦 𐚧 𐚨 𐚩 𐚪 𐚫 𐚬 𐚭 𐚮 𐚯
106Bx 𐚰 𐚱 𐚲 𐚳 𐚴 𐚵 𐚶 𐚷 𐚸 𐚹 𐚺 𐚻 𐚼 𐚽 𐚾 𐚿
106Cx 𐛀 𐛁 𐛂 𐛃 𐛄 𐛅 𐛆 𐛇 𐛈 𐛉 𐛊 𐛋 𐛌 𐛍 𐛎 𐛏
106Dx 𐛐 𐛑 𐛒 𐛓 𐛔 𐛕 𐛖 𐛗 𐛘 𐛙 𐛚 𐛛 𐛜 𐛝 𐛞 𐛟
106Ex 𐛠 𐛡 𐛢 𐛣 𐛤 𐛥 𐛦 𐛧 𐛨 𐛩 𐛪 𐛫 𐛬 𐛭 𐛮 𐛯
106Fx 𐛰 𐛱 𐛲 𐛳 𐛴 𐛵 𐛶 𐛷 𐛸 𐛹 𐛺 𐛻 𐛼 𐛽 𐛾 𐛿
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1070x 𐜀 𐜁 𐜂 𐜃 𐜄 𐜅 𐜆 𐜇 𐜈 𐜉 𐜊 𐜋 𐜌 𐜍 𐜎 𐜏
1071x 𐜐 𐜑 𐜒 𐜓 𐜔 𐜕 𐜖 𐜗 𐜘 𐜙 𐜚 𐜛 𐜜 𐜝 𐜞 𐜟
1072x 𐜠 𐜡 𐜢 𐜣 𐜤 𐜥 𐜦 𐜧 𐜨 𐜩 𐜪 𐜫 𐜬 𐜭 𐜮 𐜯
1073x 𐜰 𐜱 𐜲 𐜳 𐜴 𐜵 𐜶                  
1074x 𐝀 𐝁 𐝂 𐝃 𐝄 𐝅 𐝆 𐝇 𐝈 𐝉 𐝊 𐝋 𐝌 𐝍 𐝎 𐝏
1075x 𐝐 𐝑 𐝒 𐝓 𐝔 𐝕                    
1076x 𐝠 𐝡 𐝢 𐝣 𐝤 𐝥 𐝦 𐝧                
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1077x                                
拉丁文扩展-F
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1078x 𐞀 𐞁 𐞂 𐞃 𐞄 𐞅   𐞇 𐞈 𐞉 𐞊 𐞋 𐞌 𐞍 𐞎 𐞏
1079x 𐞐 𐞑 𐞒 𐞓 𐞔 𐞕 𐞖 𐞗 𐞘 𐞙 𐞚 𐞛  𐞜  𐞝  𐞞 𐞟
107Ax 𐞠 𐞡 𐞢 𐞣 𐞤 𐞥 𐞦 𐞧 𐞨 𐞩 𐞪 𐞫 𐞬 𐞭 𐞮 𐞯
107Bx 𐞰   𐞲 𐞳 𐞴 𐞵 𐞶 𐞷 𐞸 𐞹 𐞺          
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
107Cx                                
107Dx                                
107Ex                                
107Fx                                
塞浦路斯音节文字
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1080x 𐠀 𐠁 𐠂 𐠃 𐠄 𐠅     𐠈   𐠊 𐠋 𐠌 𐠍 𐠎 𐠏
1081x 𐠐 𐠑 𐠒 𐠓 𐠔 𐠕 𐠖 𐠗 𐠘 𐠙 𐠚 𐠛 𐠜 𐠝 𐠞 𐠟
1082x 𐠠 𐠡 𐠢 𐠣 𐠤 𐠥 𐠦 𐠧 𐠨 𐠩 𐠪 𐠫 𐠬 𐠭 𐠮 𐠯
1083x 𐠰 𐠱 𐠲 𐠳 𐠴 𐠵   𐠷 𐠸       𐠼     𐠿
帝国亚兰文字
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1084x 𐡀 𐡁 𐡂 𐡃 𐡄 𐡅 𐡆 𐡇 𐡈 𐡉 𐡊 𐡋 𐡌 𐡍 𐡎 𐡏
1085x 𐡐 𐡑 𐡒 𐡓 𐡔 𐡕   𐡗 𐡘 𐡙 𐡚 𐡛 𐡜 𐡝 𐡞 𐡟
帕尔迈拉字母
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1086x 𐡠 𐡡 𐡢 𐡣 𐡤 𐡥 𐡦 𐡧 𐡨 𐡩 𐡪 𐡫 𐡬 𐡭 𐡮 𐡯
1087x 𐡰 𐡱 𐡲 𐡳 𐡴 𐡵 𐡶 𐡷 𐡸 𐡹 𐡺 𐡻 𐡼 𐡽 𐡾 𐡿
纳巴泰字母
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1088x 𐢀 𐢁 𐢂 𐢃 𐢄 𐢅 𐢆 𐢇 𐢈 𐢉 𐢊 𐢋 𐢌 𐢍 𐢎 𐢏
1089x 𐢐 𐢑 𐢒 𐢓 𐢔 𐢕 𐢖 𐢗 𐢘 𐢙 𐢚 𐢛 𐢜 𐢝 𐢞  
108Ax               𐢧 𐢨 𐢩 𐢪 𐢫 𐢬 𐢭 𐢮 𐢯
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
108Bx                                
108Cx                                
108Dx                                
哈特兰文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
108Ex 𐣠 𐣡 𐣢 𐣣 𐣤 𐣥 𐣦 𐣧 𐣨 𐣩 𐣪 𐣫 𐣬 𐣭 𐣮 𐣯
108Fx 𐣰 𐣱 𐣲   𐣴 𐣵           𐣻 𐣼 𐣽 𐣾 𐣿
腓尼基字母
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1090x 𐤀 𐤁 𐤂 𐤃 𐤄 𐤅 𐤆 𐤇 𐤈 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 𐤎 𐤏
1091x 𐤐 𐤑 𐤒 𐤓 𐤔 𐤕 𐤖 𐤗 𐤘 𐤙 𐤚 𐤛       𐤟
Lydian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1092x 𐤠 𐤡 𐤢 𐤣 𐤤 𐤥 𐤦 𐤧 𐤨 𐤩 𐤪 𐤫 𐤬 𐤭 𐤮 𐤯
1093x 𐤰 𐤱 𐤲 𐤳 𐤴 𐤵 𐤶 𐤷 𐤸 𐤹           𐤿
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1094x                                
1095x                                
1096x                                
1097x                                
Meroitic Hieroglyphs
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
1098x 𐦀 𐦁 𐦂 𐦃 𐦄 𐦅 𐦆 𐦇 𐦈 𐦉 𐦊 𐦋 𐦌 𐦍 𐦎 𐦏
1099x 𐦐 𐦑 𐦒 𐦓 𐦔 𐦕 𐦖 𐦗 𐦘 𐦙 𐦚 𐦛 𐦜 𐦝 𐦞 𐦟
Meroitic Cursive
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
109Ax 𐦠 𐦡 𐦢 𐦣 𐦤 𐦥 𐦦 𐦧 𐦨 𐦩 𐦪 𐦫 𐦬 𐦭 𐦮 𐦯
109Bx 𐦰 𐦱 𐦲 𐦳 𐦴 𐦵 𐦶 𐦷         𐦼 𐦽 𐦾 𐦿
109Cx 𐧀 𐧁 𐧂 𐧃 𐧄 𐧅 𐧆 𐧇 𐧈 𐧉 𐧊 𐧋 𐧌 𐧍 𐧎 𐧏
109Dx     𐧒 𐧓 𐧔 𐧕 𐧖 𐧗 𐧘 𐧙 𐧚 𐧛 𐧜 𐧝 𐧞 𐧟
109Ex 𐧠 𐧡 𐧢 𐧣 𐧤 𐧥 𐧦 𐧧 𐧨 𐧩 𐧪 𐧫 𐧬 𐧭 𐧮 𐧯
109Fx 𐧰 𐧱 𐧲 𐧳 𐧴 𐧵 𐧶 𐧷 𐧸 𐧹 𐧺 𐧻 𐧼 𐧽 𐧾 𐧿
Kharoshthi
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10A0x 𐨀 𐨁 𐨂 𐨃   𐨅 𐨆           𐨌 𐨍 𐨎 𐨏
10A1x 𐨐 𐨑 𐨒 𐨓   𐨕 𐨖 𐨗   𐨙 𐨚 𐨛 𐨜 𐨝 𐨞 𐨟
10A2x 𐨠 𐨡 𐨢 𐨣 𐨤 𐨥 𐨦 𐨧 𐨨 𐨩 𐨪 𐨫 𐨬 𐨭 𐨮 𐨯
10A3x 𐨰 𐨱 𐨲 𐨳 𐨴 𐨵     𐨸 𐨹 𐨺          𐨿
10A4x 𐩀 𐩁 𐩂 𐩃 𐩄 𐩅 𐩆 𐩇 𐩈              
10A5x 𐩐 𐩑 𐩒 𐩓 𐩔 𐩕 𐩖 𐩗 𐩘              
Old South Arabian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10A6x 𐩠 𐩡 𐩢 𐩣 𐩤 𐩥 𐩦 𐩧 𐩨 𐩩 𐩪 𐩫 𐩬 𐩭 𐩮 𐩯
10A7x 𐩰 𐩱 𐩲 𐩳 𐩴 𐩵 𐩶 𐩷 𐩸 𐩹 𐩺 𐩻 𐩼 𐩽 𐩾 𐩿
Old North Arabian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10A8x 𐪀 𐪁 𐪂 𐪃 𐪄 𐪅 𐪆 𐪇 𐪈 𐪉 𐪊 𐪋 𐪌 𐪍 𐪎 𐪏
10A9x 𐪐 𐪑 𐪒 𐪓 𐪔 𐪕 𐪖 𐪗 𐪘 𐪙 𐪚 𐪛 𐪜 𐪝 𐪞 𐪟
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10AAx                                
10ABx                                
Manichaean
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10ACx 𐫀 𐫁 𐫂 𐫃 𐫄 𐫅 𐫆 𐫇 𐫈 𐫉 𐫊 𐫋 𐫌 𐫍 𐫎 𐫏
10ADx 𐫐 𐫑 𐫒 𐫓 𐫔 𐫕 𐫖 𐫗 𐫘 𐫙 𐫚 𐫛 𐫜 𐫝 𐫞 𐫟
10AEx 𐫠 𐫡 𐫢 𐫣 𐫤 𐫥 𐫦         𐫫 𐫬 𐫭 𐫮 𐫯
10AFx 𐫰 𐫱 𐫲 𐫳 𐫴 𐫵 𐫶                  
Avestan
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10B0x 𐬀 𐬁 𐬂 𐬃 𐬄 𐬅 𐬆 𐬇 𐬈 𐬉 𐬊 𐬋 𐬌 𐬍 𐬎 𐬏
10B1x 𐬐 𐬑 𐬒 𐬓 𐬔 𐬕 𐬖 𐬗 𐬘 𐬙 𐬚 𐬛 𐬜 𐬝 𐬞 𐬟
10B2x 𐬠 𐬡 𐬢 𐬣 𐬤 𐬥 𐬦 𐬧 𐬨 𐬩 𐬪 𐬫 𐬬 𐬭 𐬮 𐬯
10B3x 𐬰 𐬱 𐬲 𐬳 𐬴 𐬵       𐬹 𐬺 𐬻 𐬼 𐬽 𐬾 𐬿
Inscriptional Parthian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10B4x 𐭀 𐭁 𐭂 𐭃 𐭄 𐭅 𐭆 𐭇 𐭈 𐭉 𐭊 𐭋 𐭌 𐭍 𐭎 𐭏
10B5x 𐭐 𐭑 𐭒 𐭓 𐭔 𐭕     𐭘 𐭙 𐭚 𐭛 𐭜 𐭝 𐭞 𐭟
Inscriptional Pahlavi
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10B6x 𐭠 𐭡 𐭢 𐭣 𐭤 𐭥 𐭦 𐭧 𐭨 𐭩 𐭪 𐭫 𐭬 𐭭 𐭮 𐭯
10B7x 𐭰 𐭱 𐭲           𐭸 𐭹 𐭺 𐭻 𐭼 𐭽 𐭾 𐭿
Psalter Pahlavi
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10B8x 𐮀 𐮁 𐮂 𐮃 𐮄 𐮅 𐮆 𐮇 𐮈 𐮉 𐮊 𐮋 𐮌 𐮍 𐮎 𐮏
10B9x 𐮐 𐮑               𐮙 𐮚 𐮛 𐮜      
10BAx                   𐮩 𐮪 𐮫 𐮬 𐮭 𐮮 𐮯
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10BBx                                
10BCx                                
10BDx                                
10BEx                                
10BFx                                
Old Turkic
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10C0x 𐰀 𐰁 𐰂 𐰃 𐰄 𐰅 𐰆 𐰇 𐰈 𐰉 𐰊 𐰋 𐰌 𐰍 𐰎 𐰏
10C1x 𐰐 𐰑 𐰒 𐰓 𐰔 𐰕 𐰖 𐰗 𐰘 𐰙 𐰚 𐰛 𐰜 𐰝 𐰞 𐰟
10C2x 𐰠 𐰡 𐰢 𐰣 𐰤 𐰥 𐰦 𐰧 𐰨 𐰩 𐰪 𐰫 𐰬 𐰭 𐰮 𐰯
10C3x 𐰰 𐰱 𐰲 𐰳 𐰴 𐰵 𐰶 𐰷 𐰸 𐰹 𐰺 𐰻 𐰼 𐰽 𐰾 𐰿
10C4x 𐱀 𐱁 𐱂 𐱃 𐱄 𐱅 𐱆 𐱇 𐱈              
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10C5x                                
10C6x                                
10C7x                                
Old Hungarian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10C8x 𐲀 𐲁 𐲂 𐲃 𐲄 𐲅 𐲆 𐲇 𐲈 𐲉 𐲊 𐲋 𐲌 𐲍 𐲎 𐲏
10C9x 𐲐 𐲑 𐲒 𐲓 𐲔 𐲕 𐲖 𐲗 𐲘 𐲙 𐲚 𐲛 𐲜 𐲝 𐲞 𐲟
10CAx 𐲠 𐲡 𐲢 𐲣 𐲤 𐲥 𐲦 𐲧 𐲨 𐲩 𐲪 𐲫 𐲬 𐲭 𐲮 𐲯
10CBx 𐲰 𐲱 𐲲                          
10CCx 𐳀 𐳁 𐳂 𐳃 𐳄 𐳅 𐳆 𐳇 𐳈 𐳉 𐳊 𐳋 𐳌 𐳍 𐳎 𐳏
10CDx 𐳐 𐳑 𐳒 𐳓 𐳔 𐳕 𐳖 𐳗 𐳘 𐳙 𐳚 𐳛 𐳜 𐳝 𐳞 𐳟
10CEx 𐳠 𐳡 𐳢 𐳣 𐳤 𐳥 𐳦 𐳧 𐳨 𐳩 𐳪 𐳫 𐳬 𐳭 𐳮 𐳯
10CFx 𐳰 𐳱 𐳲               𐳺 𐳻 𐳼 𐳽 𐳾 𐳿
Hanifi Rohingya
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10D0x 𐴀 𐴁 𐴂 𐴃 𐴄 𐴅 𐴆 𐴇 𐴈 𐴉 𐴊 𐴋 𐴌 𐴍 𐴎 𐴏
10D1x 𐴐 𐴑 𐴒 𐴓 𐴔 𐴕 𐴖 𐴗 𐴘 𐴙 𐴚 𐴛 𐴜 𐴝 𐴞 𐴟
10D2x 𐴠 𐴡 𐴢 𐴣 𐴤 𐴥 𐴦 𐴧                
10D3x 𐴰 𐴱 𐴲 𐴳 𐴴 𐴵 𐴶 𐴷 𐴸 𐴹            
Unassigned
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10D4x                                
10D5x                                
10D6x                                
10D7x                                
10D8x                                
10D9x                                
10DAx                                
10DBx                                
10DCx                                
10DDx                                
10DEx                                
10DFx                                
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10E0x                                
10E1x                                
10E2x                                
10E3x                                
10E4x                                
10E5x                                
卢米文数字
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10E6x 𐹠 𐹡 𐹢 𐹣 𐹤 𐹥 𐹦 𐹧 𐹨 𐹩 𐹪 𐹫 𐹬 𐹭 𐹮 𐹯
10E7x 𐹰 𐹱 𐹲 𐹳 𐹴 𐹵 𐹶 𐹷 𐹸 𐹹 𐹺 𐹻 𐹼 𐹽 𐹾  
雅兹迪文
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10E8x 𐺀 𐺁 𐺂 𐺃 𐺄 𐺅 𐺆 𐺇 𐺈 𐺉 𐺊 𐺋 𐺌 𐺍 𐺎 𐺏
10E9x 𐺐 𐺑 𐺒 𐺓 𐺔 𐺕 𐺖 𐺗 𐺘 𐺙 𐺚 𐺛 𐺜 𐺝 𐺞 𐺟
10EAx 𐺠 𐺡 𐺢 𐺣 𐺤 𐺥 𐺦 𐺧 𐺨 𐺩   𐺫 𐺬 𐺭    
10EBx 𐺰 𐺱                            
阿拉伯文扩展-C
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10ECx                                
10EDx                                
10EEx                                
10EFx                           𐻽 𐻾 𐻿
Old Sogdian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10F0x 𐼀 𐼁 𐼂 𐼃 𐼄 𐼅 𐼆 𐼇 𐼈 𐼉 𐼊 𐼋 𐼌 𐼍 𐼎 𐼏
10F1x 𐼐 𐼑 𐼒 𐼓 𐼔 𐼕 𐼖 𐼗 𐼘 𐼙 𐼚 𐼛 𐼜 𐼝 𐼞 𐼟
10F2x 𐼠 𐼡 𐼢 𐼣 𐼤 𐼥 𐼦 𐼧                
Sogdian
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10F3x 𐼰 𐼱 𐼲 𐼳 𐼴 𐼵 𐼶 𐼷 𐼸 𐼹 𐼺 𐼻 𐼼 𐼽 𐼾 𐼿
10F4x 𐽀 𐽁 𐽂 𐽃 𐽄 𐽅 𐽆 𐽇 𐽈 𐽉 𐽊 𐽋 𐽌 𐽍 𐽎 𐽏
10F5x 𐽐 𐽑 𐽒 𐽓 𐽔 𐽕 𐽖 𐽗 𐽘 𐽙            
10F6x                                
回鹘字母
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10F7x 𐽰 𐽱 𐽲 𐽳 𐽴 𐽵 𐽶 𐽷 𐽸 𐽹 𐽺 𐽻 𐽼 𐽽 𐽾 𐽿
10F8x 𐾀 𐾁  𐾂  𐾃  𐾄  𐾅 𐾆 𐾇 𐾈 𐾉            
10F9x                                
10FAx                                
花剌子模字母
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10FBx 𐾰 𐾱 𐾲 𐾳 𐾴 𐾵 𐾶 𐾷 𐾸 𐾹 𐾺 𐾻 𐾼 𐾽 𐾾 𐾿
10FCx 𐿀 𐿁 𐿂 𐿃 𐿄 𐿅 𐿆 𐿇 𐿈 𐿉 𐿊 𐿋        
10FDx                                
埃利迈斯字母
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
10FEx 𐿠 𐿡 𐿢 𐿣 𐿤 𐿥 𐿦 𐿧 𐿨 𐿩 𐿪 𐿫 𐿬 𐿭 𐿮 𐿯
10FFx 𐿰 𐿱 𐿲 𐿳 𐿴 𐿵 𐿶                  
U+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F